Dobavljači


Kimateks

 • Adresa: Donja Golubinja bb, Žepče
 • Tel: +387 32 674 070
 • Mob: +387 61 323 256
 • Fax: +387 32 674 071
 • E-mail: kimateks@bih.net.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Mujić Nemin, direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: društvo za servisiranje i trgovinu šivačih strojeva, opreme i rezervnih dijelova

 

Sinerga

 • Adresa: Musala 21 , Visoko
 • Tel: +387 32 732 870
 • Mob: +387 62 330 363
 • Fax: +387 32 732 871
 • E-mail: emir.sinerga@gmail.com
 • Kontakt osoba i funkcija: Emir Džafić, vlasnik
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: konsalting,trgovina i usluge za tekstilnu,kožarsku i obučarsku industriju
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 3

 

Eterna - tex

 • Adresa: Žitarnica, objekat G , Travnik
 • Tel: +387 30 541 672
 • Tel: +387 63 366 933
 • Fax: +387 30 541 671
 • E-mail: eternatex@bih.net.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Martina Žnidarić - Lovrić, vlasnica
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: nabavka i reperacija mašina , opreme , rezervnih diijelova za tekstilno-kožarsku industriju
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 8

 

Komas-komerc

 • Adresa: Brčanska 15, Sarajevo
 • Fax: +387 33 658 660
 • Tel. direktor: +387 61 177 996
 • E-mail: konakovic_m@yahoo.com
 • Kontakt osoba i funkcija: Konaković Mirsad, direktor
 • Pravni status: d.o.o./Ltd./GmbH
 • Osnovna djelatnost: Prodaja mašina i opreme za tekstilno-kožarsku industriju
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 3

 

Profitex

 • Adresa: Zvijezda bb ,Vareš
 • Tel: +387 32 843 094
 • Mob: +387 61 795 715
 • Fax: +387 32 849 330
 • E-mail: profitex@yahoo.com
 • Kontakt osoba i funkcija: Barkić Zdravko , direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: nabavka i prodaj tekstilnih materijala
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 20

 

Mekom

 • Adresa: Dr. Džananovića 16 ,Visoko
 • Tel: +387 32 735 645
 • Mob: +387 61 162 499
 • Fax: +387 32 735 645
 • E-mail: mekom@bih.net.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Koljenović Zijad , direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: nabavka i prodaja tkanina za radnu odjeću i kućni tekstil
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 15