ž


Konsultanti


Makama

  • Adresa: Bosanska 9, Bugojno
  • Tel: +387 30 260 096
  • Mob: +387 61 893 479
  • Fax: +387 30 251 305
  • E-mail: makamabu@gmail.com
  • Kontakt osoba i funkcija: Huseinbegović Bahra
  • Pravni status: d.o.o.
  • Godina osnivanja: 1996
  • Osnovna djelatnost:consulting u tekstilno-obućarskoj industriji (uvoz/izvoz/carina i špedicija)
  • Broj stalno zaposlenih radnika:12