Koža


Tradicija kožarstva u BiH mjeri se stoljećima. Bez obzira da li je to prerada sirove kože koja zathjeva poseban proces i tretman, ili šivanje kožne muške i ženske konfekcije, galanterijskih dodataka i ostalih kožnih proizvoda, naše kompanije sa svojim iskustvom i stručnošću spremno odgovaraju izazovima međunarodnog tržišta. Sektor kože i obuće u Bosni i Hercegovini zapošljava oko 20.000 radnika, pretežno ženske radne snage. Preko 90% kompanija je izvozno orjentisano što znaći da je proizvodnja uglavnom bazirana na lon-poslovima za inostrane partnere.


Donnia - trade

 • Adresa: Kožarska 18, Bugojno
 • Tel: +387 30 253 967
 • Mob: +387 61 405 755
 • Fax: +387 30 253 967
 • E-mail: donnia@bih.net.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Irhan Adilović ,direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: proizvodnja sitne kože i proizvoda od krzna
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 30

 

D.D. za proizvodnju kože Bugojno

 • Adresa: Kožarska 18 Bugojno
 • Tel: +387 30 252 409
 • Mob: +387 61 154 343
 • Fax: +387 30 252 409
 • Kontakt osoba i funkcija: Atif Tupo , vlasnik
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: proizvodnja kože
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 40

 

Nerzz Bešlagić

 • Adresa: Industrijska zona Ozrakovići bb, Visoko
 • Tel: +387 30 731 600
 • Mob: +387 61 138 252
 • Fax: +387 30 731 600
 • Kontakt osoba i funkcija: Emir Bešlagić, direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: Proizvodnja proizvoda od kože(kožne konfekcije) i krzna
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 25

 

Prevent Leather Sarajevo

 • Adresa: Topuzovo polje bb, 71300 Visoko
 • Tel: +387 32 730 890
 • Fax: +387 32 730 860
 • E-mail: kemal.hadzic@prevent.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Kemal Hadžić , direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Godina osnivanja: 2004
 • Osnovna djelatnost: Proizvodnja kože
 • Primarni proizvodni program: Koža
 • Primarno tržište: EU
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 900

 

Euro-galant

 • Adresa: Gračanica
 • Tel: +387 35 704 430
 • Mob: +387 61 141 168
 • Fax: +387 35 704 430
 • E-mail: euro-gal@bih.net.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Smajlović Senaid, direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: Proizvodnja kožne galanterije
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 120

 

KOTEKS doo

 • Adresa:Bukva bb, Tešanj
 • Tel: +387 32 650 476
 • Mob: +387 61 141 168
 • E-mail: adisa@koteks.ba
 • Kontakt osoba i funkcija: Adisa Karahodžić, direktor
 • Pravni status: d.o.o.
 • Osnovna djelatnost: Otkup,prerada i prodaja sirove kože i wet blue.Proizvodnja i prodaja kožne i tekstilne konfekcije,galanterije,obuće,policijskih uniformi i opreme.
 • Broj stalno zaposlenih radnika: 180